Αίθουσα Othellos

12:00 – 13:45 | Παράλληλη ενότητα

Η σημασία της τυποποίησης και των προτύπων στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα τεχνολογίας 5G

Στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου InfoCom Cyprus 2019, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης που είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης στη Κύπρο παράλληλη θεματική ενότητα με θέμα «Η σημασία της τυποποίησης και των προτύπων στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα τεχνολογίας 5G». Εισηγητές στην ενότητα αυτή θα είναι δυο προσκεκλημένοι από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών/ Επικοινωνιών (ΕΤSI), οι οποίοι θα έρθουν στην Κύπρο ειδικά για την συγκεκριμένη εκδήλωση.