Αίθουσα Othellos

12:00 – 13:45 | Παράλληλη ενότητα

Η σημασία της τυποποίησης και των προτύπων στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα τεχνολογίας 5G

Στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου InfoCom Cyprus 2019, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης που είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης στη Κύπρο παράλληλη θεματική ενότητα με θέμα «Η σημασία της τυποποίησης και των προτύπων στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα τεχνολογίας 5G». Εισηγητές στην ενότητα αυτή θα είναι δυο προσκεκλημένοι από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών/ Επικοινωνιών (ΕΤSI), οι οποίοι θα έρθουν στην Κύπρο ειδικά για την συγκεκριμένη εκδήλωση.

Jorgen Friis

Chief Service Officer (CSO) – ETSI

Τίτλος Ομιλίας: Designing tomorrow’s world

ETSI is a leading standardization organization for Information and Communication Technology (ICT) standards fulfilling European and global market needs.

ETSI produces globally-applicable standards for Information and Communications Technologies (ICT), including fixed, mobile, radio, converged, broadcast and internet technologies.

Kevin Flynn

3GPP Marketing and Communications Officer

Τίτλος Ομιλίας: “3GPP Overview & 5G Standards”

  • The role of 3GPP
  • Generations of mobile
  • Organizing the work
  • Overview of the current 3GPP Releases
  • Future 3GPP work for IoT and Verticals
  • Conclusions

The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) unites [Seven] telecommunications standard development organizations (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), known as “Organizational Partners” and provides their members with a stable environment to produce the Reports and Specifications that define 3GPP technologies.

The project covers cellular telecommunications technologies, including radio access, core network and service capabilities, which provide a complete system description for mobile telecommunications.