7ο INFOCOM.CY 2015
BUILDING THE NEW DIGITAL ECONOMY
The power of Technology and Innovation

 

Η παγκόσμια ύφεση λειτούργησε καταλυτικά τα τελευταία χρόνια και επιτάχυνε τις τεχνολογικές εξελίξεις, σχεδόν σε όλο το φάσμα των υλοποιήσεων τεχνολογίας, τόσο στο ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η οικονομία πλέον, συνδέεται όλο και πιο στενά με την ψηφιακή τεχνολογία σε μία αέναη εξέλιξη και αλληλεπίδραση και ο όρος «Techonomy» αποτελεί μέρος της καθημερινότητας κάθε σύγχρονης επιχείρησης, ενώ η αναδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα φαντάζει τώρα να είναι πιο ορατή!

 

Κοιτάζοντας μπροστά

Η Κυπριακή οικονομία έχει εισέλθει, «στον δρόμο της διόρθωσης». Επόμενο μεγάλο βήμα η «επιτάχυνση της οικονομίας». Σύμμαχοι σ αυτή την προσπάθεια, τα τεχνολογικά οικοσυστήματα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής που συμμετέχουν όλο και πιο δυναμικά στην πραγματική οικονομία και παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες ανάγκες. Πως είναι όμως αυτός ο κόσμος που αλλάζει; Ποιες είναι οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας; Ποια ζητήματα προκύπτουν από την μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον; Ποιες ανάγκες, ευκαιρίες και προκλήσεις προκύπτουν για την Κύπρο στο πλαίσιο της Νέας Ψηφιακής Οικονομίας;

 

Restructuring the Infrastructure: Evolution or Revolution?

Τα όρια μεταξύ Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα, αφού τα Δίκτυα γίνονται all-IP και έχουν πλέον πάρει τη θέση τους ως βασικός κορμός της Πληροφορικής, δημιουργώντας το cloud.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ανεξάρτητα από τον τομέα, στην αγορά διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισμών: Εν πρώτοις είναι αυτές που φέρνουν τις τεχνολογίες στο επίπεδο του καταναλωτή, δημιουργώντας το μέγιστο δυνατό βαθμό αποδοχής και συμβάλλοντας στη δημιουργία της κρίσιμης μάζας χρηστών. Υπάρχουν επίσης και εκείνες που αναλαμβάνουν να  εξελίξουν τις υφιστάμενες δομές και να τις μεταλλάξουν σε νέες, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες.

Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι σταθεροί και πάντα διακριτοί, αλλά υπαγορεύονται από τις αναγκαιότητες και το timing για κάθε ιδέα, τεχνολογία, αγορά και υλοποίηση.

Στην ενότητα αυτή, θα ανακαλύψουμε την αλληλεπίδραση αυτών των δύο συστατικών, μέσα από τις εξελίξεις και τις αναγκαιότητες, σε ένα συνεχές restructuring.

 

Cloudification + Internet of Things: Next Big Thing?

Tο cloud computing, έχει ήδη αποδείξει έμπρακτα ότι αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα απλό μέσο για τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους. Αντίθετα, όλο και περισσότεροι θεωρούν ότι πρόκειται για μια παγκόσμια πλατφόρμα, που προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα με εντελώς νέους τρόπους.

Η έννοια του Everything as a Service αρχίζει να παίρνει μορφή, όσο οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να μεταφέρουν τις ανάγκες, τους προβληματισμούς και τους κινδύνους στα χέρια των ειδικών. Αντίστοιχα, η συγκεντρωμένη εξειδίκευση δημιουργεί οικονομίες κλίμακος και ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ παρόχου και επιχείρησης.

Η μεγαλύτερη εξέλιξη, όμως, είναι ότι η ζήτηση ποικίλων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, οδηγεί με τη σειρά της στην ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, στα οποία συνεισφέρουν ο καθένας το δικό του πεδίο εξειδίκευσης.

Στόχος είναι ο τελικός χρήστης να έχει ένα μοναδιαίο σημείο αναφοράς, με ένα SLA το οποίο θα καλύπτει πλήρως και με συγκεκριμένους όρους το μίγμα των υπηρεσιών που εκείνος έχει επιλέξει.

To επόμενο τεχνολογικό βήμα σηματοδοτείται από τη δραστηριοποίηση των παρόχων στον τομέα του Μ2Μ και του Internet of Things, δημιουργώντας νέες αλληλεπιδράσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες, σε μία εποχή που οι πελάτες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά υπηρεσίες φωνής λιγοστεύουν.

Τέλος, στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί και η μετεξέλιξη της Δημόσιας Διοίκησης με την ενσωμάτωση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των σχέσεων μεταξύ Κράτους και Πολιτών.

 

Leaders’ Summit: The next step?

Σε μία φάση ανακατατάξεων της Τηλεπικοινωνιακής αγοράς τις Κύπρου, νέες ισορροπίες και μοντέλα αναδύονται.

Οι ηγέτες της αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής και Media, θα καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και τον IP μετασχηματισμό της αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής και θα σκιαγραφήσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κύριος άξονας αναμένεται να είναι η σύγκλιση ομοειδών, αλλά πολλές φορές και διαφορετικών, συστατικών. Μια σύγκλιση που παράγει νέες ευκαιρίες και νέες προοπτικές.

Βασικό στοιχείο κάθε δράσης και εξέλιξης στην αγορά, είναι οι συνέργειες που μπορούν να οδηγήσουν περιεχόμενο και υπηρεσίες στα χέρια των χρηστών και να λειτουργήσουν συνδυαστικά για την παραγωγή προστιθεμένης αξίας.

 

Startups: Act, Innovate, Disrupt & Scale

Παρά την ενθουσιώδη υποδοχή και υιοθέτηση των τεχνολογιών ΤΠΕ σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, εξακολουθεί να παρατηρείται μία αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω της επιβάρυνσης των νέων επιχειρήσεων με δυσανάλογες υποχρεώσεις, λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης χρηματοδότησης, ή απλά λόγω του «ανώριμου» επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη συγκεκριμένη αγορά.

Σ’ αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε σε βάθος την ψηφιακή πραγματικότητα και θα αναζητήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που οδηγούν στην επιτυχία.

Μία ενότητα αφιερωμένη στη νέα γενιά, την καινοτομία, τις νέες ιδέες και τα startups, αλλά και στις πρωτοβουλίες μεγάλων οργανισμών που αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν πρωτοβουλίες, οι οποίες αξίζουν να βρουν το δρόμο τους προς την αγορά.