Οργανωτικά Θέματα & Γενικές Πληροφορίες

Το συνέδριο διοργανώνεται από τις εταιρείες S.K SMART COM Ltd και SMART PRESS SA. Εάν έχετε απορίες γύρω από οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη διοργάνωση του  Συνεδρίου Infocom.Cy τις οποίες δεν έχετε λύσει από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο site, επικοινωνήστε στα παρακάτω στοιχεία:

S.K SMART COM Ltd: Σολωμός Κυριάκου | +357 22 765060 | solomos@thesmartcom.com

SMART PRESS SA: Ανδρέας Καραντώνης | +30 2105201500 | a.karantonis@smartpress.gr

Γραφείο Τύπου

Αν είστε εκπρόσωπος ΜΜΕ και χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ανδρέα Καραντώνη, στέλνοντας email στην διεύθυνση a.karantonis@smartpress.gr.

Εμπορικά θέματα & Χορηγίες

Αν είστε χορηγός ή έχετε απορίες σχετικά με την Εμπορική δραστηριότητα του  Συνεδρίου Infocom.Cy, μπορείτε να επικοινωνήστε με τον κ. Σολωμό Κυριάκου στη διεύθυνση: solomos@thesmartcom.com ή με τον κ. Ανδρέα Καραντώνη, στέλνοντας email στην διεύθυνση: a.karantonis@smartpress.gr.