Cyprus – Digital Reality: Mind the Gap!

Η Κύπρος μετά την απότομη βύθιση στη δίνη της κρίσης, βρίσκεται ήδη σε τροχιά αναδιοργάνωσης, αφού τα αντανακλαστικά της, λειτούργησαν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, ο δρόμος που οδηγεί στην ανάκαμψη μόνο εύκολος δεν μπορεί να θεωρηθεί. Περνά μέσα από την ανασύνταξη της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και τον πλήρη μετασχηματισμό της νοοτροπίας, πράγμα το οποίο σημαίνει πως χρειάζεται αρκετός χρόνος για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.

Τα καλά νέα είναι πως η αλλαγή είναι ήδη εδώ. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται πλέον στον τρόπο ζωής και εργασίας των πολιτών και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων απ’ ‘όλους αποτελεί όχι μόνο έναν από τους μεγάλους στόχους, αλλά και καθοριστικό στοίχημα της κοινωνίας.

Άλλωστε, η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινότητα των πολιτών και η καινοτομία, που παίζει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο, στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να στηριχτεί η Κύπρος για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να οδηγηθεί η  οικονομία της χώρας στην ανάπτυξη.

Ωστόσο, παρά την ενθουσιώδη υποδοχή και υιοθέτηση των τεχνολογιών ΤΠΕ σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, η αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας, διατηρείται.

Το κενό θα πρέπει να καλυφθεί από τη βούληση Πολιτείας και πολιτών για την τοποθέτηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας σε υψηλή προτεραιότητα, κυρίως μέσω της υιοθέτησης λύσεων οι οποίες δεν δημιουργούν κεφαλαιακά κόστη.

 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

It’s all about data: The Data Network  (10:00 – 11:30)

Με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, διευρύνθηκαν σημαντικά οι διαθέσιμες επιλογές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, των Κυπρίων καταναλωτών.

Σήμερα, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές κορμού της Κύπρου δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα πλέον ανεπτυγμένα τεχνολογικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, οι ταχύτητες και η διαθεσιμότητα σε επίπεδο καταναλωτών, έχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης.

Η πρόσβαση του κοινού σε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, με σκοπό την ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία υπηρεσιών, μπορούν να επιτευχθούν μέσω εναλλακτικής επιχειρησιακής προσέγγισης, βασισμένης σε πλατφόρμες all-IP οι οποίες θα συνδυάζουν ενσύρματες, ασύρματες και δορυφορικές λύσεις.

Όλα τα ανωτέρω είναι ζωτικής σημασίας, διότι όπως αποτυπώνεται και σε σχετικές μελέτες, η αύξηση της ευρυζωνικότητας κατά 10%, αυξάνει το ΑΕΠ μίας χώρας κατά 1%, λόγω της αύξησης στην παραγωγικότητα  και την ανταγωνιστικότητα .

Ως εκ τούτου, ο πολλαπλασιαστής 1,9 που αποδίδουν τα έργα ICT, οδηγεί στο συμπέρασμα πως κάθε επένδυση αποφέρει σε βάθος χρόνου, σχεδόν το διπλάσιο του κόστους της.

H πρόσβαση μαζί με το υπολογιστικό νέφος αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της κοινωνίας της πληροφορίας.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

The CAMS Revolution – Cloud, Analytics, Mobility and Security (12:00 – 14:00)

Ο ρόλος της Κύπρου, δεν περιορίζεται μόνο στο ρόλο του αγοραστή, δεδομένου ότι η γεωγραφική της θέση επιτρέπει την εγκατάσταση datacenters, τα οποία μπορούν να λειτουργούν ως κεντρικοί κόμβοι για τρείς ηπείρους, ενισχύοντας τη θέση της χώρας, ως σημαντικό σημείο του παγκόσμιου πληροφορικού και τηλεπικοινωνιακού χάρτη.

H πρόσβαση, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι το υπολογιστικό νέφος!  Σε επίπεδο κατανάλωσης υπηρεσιών το Cloud Computing έχει πλέον εδραιωθεί ως πρακτική την οποία αναμένεται να ακολουθήσουν οι περισσότερες επιχειρήσεις, με γνώμονα τη μείωση του κόστους επένδυσης σε εξοπλισμό και παράλληλα στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας που επιτυγχάνεται με την πρόσβαση σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

Και ενώ η λύση του «σύννεφου» φαντάζει μονόδρομος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στον αντίποδα, οι μεγάλοι οργανισμοί διατηρούν πολλές επιφυλάξεις αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων. Μπορούν άραγε οι πάροχοι λύσεων να την εγγυηθούν;  Ποια είναι τα προβλήματα και οι απειλές; Ποιες οι προτεινόμενες τεχνολογικές λύσεις;

 

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

CEO Summit – Working in a Changing World  (14:30 – 16:15)

Κορυφαία στελέχη της Κυπριακής αγοράς, και όχι μόνο, μοιράζονται την άποψή τους για τη μεταβατική περίοδο της Οικονομίας καθώς και για την ενσωμάτωση των δικτύων και των υπηρεσιών σε ενιαίο σύνολο.

Η αγορά αλλάζει και ίσως δεν είναι μακριά ο καιρός που οι καταναλωτές θα αγοράζουν υπηρεσίες (telecom, IT και media), ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο φυσικός πάροχος.

Παράλληλα, νέα revenue streams (data, M2M, media, telecom and IT convergence) κάνουν τη δυναμική τους εμφάνιση, καλύπτοντας ανάγκες που προκύπτουν από την ψηφιακοποίηση της αγοράς, ενώ η εμφάνιση των «e» και «m» υπηρεσιών (payments, health, tickets, government κ.α.), αλλάζουν ριζικά τον τρόπο ζωής, δουλειάς, πληροφόρησης και διασκέδασης.

Τι σχήμα θα πάρουν όλα αυτά στο μέλλον; Πως θα παρέχονται στο κοινό; Ποιο είναι το επόμενο κύμα τεχνολογίας και τι αλλαγές θα φέρει; Πόσοι παίκτες χωρούν στην αγορά και πως θα διαμορφωθεί το τοπίο μετά την ιδιωτικοποίηση; Οι leaders της αγοράς καλούνται να απαντήσουν σε μία σειρά «καυτά» ερωτήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Innovation is the everyday startup (16:30 – 17:15)

Εντός ή εκτός της κρίσης, η Κυπριακή αγορά είναι αντικειμενικά μικρή για να υποστηρίξει την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για επιχειρηματικότητα. Η λύση είναι η έξοδος στις διεθνείς αγορές με καινοτόμες υπηρεσίας και προϊόντα.  Κάποιες Κυπριακές επιχειρήσεις το έχουν καταφέρει και διακρίνονται ήδη στη διεθνή αρένα.

Υπάρχει δρόμος που οδηγεί από την ιδέα στην πράξη; Πως λειτουργούν η δημιουργία της αναγκαιότητας, η εύρεση ικανής ομάδας, οι προκλήσεις, τα προβλήματα, τα πρώτα χρηματικά κεφάλαια, η προετοιμασία, το proof of concept, η καινοτομία;

Θα δούμε όλα τα συστατικά για να στηθεί κάτι το μηδέν σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ποιός μπορεί να βοηθήσει; Υπάρχουν Start-ups που το έχουν κάνει και συνεχίζουν; Τι ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά;

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι τι αναζητούν οι επενδυτές από μία επιχείρηση και τι αναμένουν από τις επενδύσεις.

Ποια τα κριτήρια, ποιους όρους προτιμούν, ποια αποτελέσματα αξιολογούν, ποιες οι προσδοκίες για επενδυτική έξοδο, γίνονται στρατηγικές επενδύσεις; Πώς προετοιμάζουν το έδαφος οι accelerators; Παίζει ρόλο που θα βρίσκεται η έδρα της εταιρείας; Ποια είναι τα καλύτερα success stories; Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα start ups και την καινοτομία με πρακτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο!

 

Company 3.0: The Social and Mobile Marketing  (17:15 – 18:00)

Μπορεί οι «συνδεδεμένοι» πελάτες να μην αντικαθιστούν -ακόμα τουλάχιστον- τους παραδοσιακούς που επισκέπτονται τους φυσικούς χώρους των καταστημάτων για την πραγματοποίηση αγορών.

Ωστόσο, οι νέες γενιές καταναλωτών έχουν διαφορετική προσέγγιση. Ήδη υπάρχουν αγορές (αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία) στις οποίες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.  Οι αγορές αυτές διευρύνονται και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πλέον μονόδρομος. Πως όμως θα προσελκύσει κανείς πελάτες σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;  Υπάρχουν λύσεις; Τι κάνει ένα e-shop επιτυχημένο;

Η ευελιξία που παρέχουν το social media και το mobile marketing για στοχευμένη και  διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες, έχει ως αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση πωλήσεων, όσων αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχουν να νέα μέσα.

Πόσο «e» και social media είναι η δική σας επιχείρηση; Ποιες είναι οι νέες τάσεις  που διαμορφώνονται στο χώρο; Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία εταιρεία, ώστε να περάσει από την «παραδοσιακή» προσέγγιση στην εποχή των νέων μέσων;

Δίπλα σε όλα τα παραπάνω υπάρχει και το mobility. Στις μέρες μας, δεν μετατρέπονται όλα μόνο σε «e», αλλά και σε «m» και με την πληροφορία να βρίσκεται ήδη στο cloud, η απόσταση μέχρι το κινητό του χρήστη είναι ελάχιστη. Η χρήση mobile εφαρμογών δεν αφορά πλέον μόνο την «on the go» εύρεση των επιθυμητών πληροφοριών ή την πραγματοποίηση συναλλαγών. The «m» factor is everywhere και αποτελεί στρατηγικής σημασίας εργαλείο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης.