Για να παρακολουθήσετε το  συνέδριο InfoCom Cyprus συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Παρακαλούμε για την συμπλήρωση της φόρμας να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες διότι τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση των βεβαιώσεων συμμετοχής

  Το όνομά σας*:

  Το επώνυμο σας*:

  Το email σας*:

  Συμμετέχετε ως:

  Οδός:

  Πόλη:

  Τ.Κ.:

  Τηλέφωνο:

  Κινητό:

  Εταιρία:

  Ιδιότητα: