Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με τους χορηγούς, συνεργάτες και υποστηρικτές του συνεδρίου.

Αν είστε ή επιθυμείτε να γίνετε χορηγός ή έχετε απορίες σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα του συνεδρίου επικοινωνήστε με την Smart Com στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@thesmartcom.com ή τηλεφωνήστε στο +357-22-765060.