Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη με τα κύματα πληροφοριών και τον ασταμάτητο τεχνολογικό μετασχηματισμό να αποτελούν τους κύριους παράγοντες. Ωστόσο, μία νέα εποχή κορεσμού στον κλάδο, φέρνει αντιμέτωπη την βιομηχανία με την ανάγκη αναζήτησης εκείνων των τάσεων και των εξελίξεων που θα της προσφέρουν τόσο μελλοντική βιωσιμότητα όσο και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

telecommunications

Συγκεκριμένα, το τέλος του 2015 θα σηματοδοτήσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων όσον αφορά στις πληρωμές εντός καταστημάτων σε όλο τον κόσμο. Οι ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου κερδίζουν (επιτέλους) έδαφος. Περίπου το 10 τοις εκατό των smartphones παγκοσμίως, θα χρησιμοποιηθούν για πληρωμές εντός καταστημάτων τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ο κύκλος της αναβάθμισης μπορεί να μακραίνει, αλλά το μέγεθος της οθόνης, η ταχύτητα, ο αποθηκευτικός χώρος, το λογισμικό και το σχέδιο, θα συνεχίσουν να προωθούν την ανανέωση των smartphones.

Το χάσμα συνδεσιμότητας βαθαίνει όσο η υιοθέτηση του διαδικτύου «gigabit» εκτοξεύεται, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των σπιτιών με ευρυζωνική διαδικτυακή σύνδεση θα αυξηθεί κατά περίπου 2 τοις εκατό στα 725 εκατομμύρια και η μέση δικτυακή ταχύτητα στις περισσότερες χώρες θα αυξηθεί κατά 20 τοις εκατό. Το χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση στα ταχύτερα δίκτυα και εκείνων που έχουν βασικές ταχύτητες θα συνεχίσει να μεγαλώνει το 2015, παρέχοντας ποικίλες εμπειρίες από σπίτι σε σπίτι.

shutterstock_53496622

Όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, βασικές έννοιες και στρατηγικές αναδύονται και υπόσχονται φοβερά αποτελέσματα, γεγονός το οποίο θα πυροδοτηθεί με την υιοθέτησή τους από τους παρόχους. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας αναμένεται να αγγίξουν τα υψηλότερα επίπεδα από ποτέ και ταυτόχρονα και η ζήτηση τους τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις, στη προσπάθειά τους να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Κύρια ωστόσο προϋπόθεση αποτελεί η μείωση του τιμολογίου για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ψηφιακού θεματολογίου για παροχή ταχυτήτων τουλάχιστον 30Mbps σε όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2020.

Ακόμα έντονη είναι η ανάγκη για μέγιστη ασφάλεια των δικτύων και των Πληροφοριών έτσι ώστε οι πολίτες να διακατέχονται από αίσθημα βεβαιότητας και να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης προς την επιγραφική σύνδεση και τη χρήση του Διαδικτύου. Η πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αποτελεί βασική στρατηγική για την μελλοντική πορεία των εταιρειών, μιας και η προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων (σταθερή, κινητή τηλεφωνία και τηλεόραση ) θέτει βάσεις για την κάλυψη μεγαλύτερου ποσοστού αγοράς καθώς και περιοχών που η εφιστάμενη βιομηχανία αδυνατεί να αναπτυχθεί.